Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil 2022/2023 dapat di lihat sebagai berikut :

Jadwal UTS Ganjil TA 2022/2023 Kelas A1 dan A2
Jadwal UTS Ganjil TA 2022/2023 Kelas B1
Jadwal UTS Ganjil TA 2022/2023 Kelas C1