Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil 2021/2022 dapat di lihat sebagai berikut :

Jadwal UTS Semester Ganjil TA 2021/2022 Kelas A & D
Jadwal UTS Semester Ganjil TA 2021/2022 Kelas B
Jadwal UTS Semester Ganjil TA 2021/2022 Kelas C (Malam)